Privacyverklaring en cookies

Wij vinden de privacy van onze klanten en de bescherming van jullie persoonsgegevens heel belangrijk.
In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.
Lees hierover meer via volgende links: privacyverklaring en cookies